Finalen TM:Live 2016 ble først planlagt holdt på Studentersamfundet.

«Trøndersk» ble arrangert på Popclubben på Samfundet i en årrekke i sin spede begynnelse, og å sette finalen i nye TM:Live dit var derfor en ønskelig historisk attraksjon fra begge hold.

Da det etter noe kommunikasjonssvikt fra samfundets sin side viste seg at det ble umulig å få til dette innenfor TMs ønskede tidsrom ble vi dessverre nødt til flytte hele finalen.

Samfundet har beklaget det inntrufne, og viser sin tillit til det nye konseptet ved å gå inn som tung sponsor, med både direkte økonomisk støtte i år og å innlede et bredt samarbeid mot neste års arrangementer. Begge parter ser frem mot finale i storsalen i 2017!

Etter en vellykket 2. uttakning på Brukbar/Blæst, både publikum og lydmessig, var denne venuen et soleklart valg når det viste seg at vi ble nødt til å flytte.